ZN VERRICHT RISICO-INSPECTIES EN WAARDEBEPALINGEN

Opdrachtgevers zijn verzekeraars, volmacht verzekeringskantoren en assurantie adviseurs. De diensten richten zich vooral op het MKB breed, Industrie, ook particulieren met afwijkende risico’s.

De inzet kan zowel bij nieuwe aanvragen voor schadeverzekeringen en voor onderhoud in de vorm van periodieke herinspecties of bij risicowijziging.

ZN inspecties is onafhankelijk, staat voor maatwerk, is klantgericht en met ruim 30 jaar ervaring kunt U rekenen op kwaliteit.

WAT DOEN WIJ?

ZN RISICO-INSPECTIES

De risico-inspecties hebben als doel meer inzicht te verwerven in relevante risico's en schadeoorzaken. Risico’s onder andere op het gebied van brand, inbraak, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, werkprocessen, bouwaard, weersinvloeden, onderhoud, bedrijfsvoering, e.d. Dit wordt vooral ook bepaald door het doel van een opdracht. Dit kan resulteren in oplossingsgerichte adviezen en effectieve preventiemaatregelen.

Deze Preventiemaatregelen en adviezen worden altijd in overleg met de klant / verzekerde besproken. Hierbij staat de continuïteit van de bedrijfsvoering en het voorkomen van schade voorop.

De bevindingen worden duidelijk verwoord in een overzichtelijk inspectierapport met een beknopte omschrijving van hoedanigheid, risicofactoren, conclusie, preventiemaatregelen en adviezen. Verder zijn gerichte aanvullingen mogelijk afhankelijk van de vraagstelling in de opdracht of de behoefte van de klant / verzekerde.

ZN WAARDEBEPALINGEN

De doelstelling van de waardebepalingen is het verwerven van meer inzicht in de waarde van de bezittingen. Dit helpt om risico’s van onderverzekering te voorkomen. Dit zijn geen taxaties conform 7:960 BW, doch soms kan het belangrijk zijn om hiervoor te kiezen. Ook dit wordt meegenomen in het advies.

De waardebepalingen richten zich op gebouwen (herbouwwaarde) en inventarissen in samenspraak met de klant / verzekerde. Ook goederen en bedrijfsschade kunnen worden meegenomen. In veel gevallen worden waardebepalingen gecombineerd met een risico-inspectie. Dit biedt een completer beeld en is gunstiger voor de tariefstelling.

Onder bepaalde voorwaarden van verzekeraars gelden deze waardebepalingen als grondslag voor garantie tegen onderverzekering.

KOSTEN

Wij hanteren een gunstige prijsstelling en die is afhankelijk van de gevraagde dienstverlening.

Voor informatie, neem contact met ons op.

OPDRACHTVERSTREKKING

Voor rechtstreekse opdrachten kunt U contact met ons opnemen.

Voor verzekeraars, volmacht verzekeringskantoren en assurantie adviseurs waarmee wij een overeenkomst hebben of aan gaan, wordt de wijze van opdrachtverstrekking in overleg afgestemd. Voor informatie, neem contact met ons op.

CONTACT

Uw aanspreekpunt voor ZN Inspecties

Jacques Jongen

Register Risicodeskundige

Tel: 06 - 11 333 067 jjongen@zninspecties.nl

Heeft uw vragen gebruik dan onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Kantoor:
Markt 5 // 6161 GE Geleen
Telefoon: 088 - 464 40 01
E-mail: info@zninspecties.nl

Postadres:
ZN Inspecties // postbus 322 // 6160 AH Geleen

TOP